• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

  • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

  • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

  • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

กงสุลสัญจร ณ นครดาร์วิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครดาร์วิน ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 -17.00 น. ณ โรงแรม Hilton Darwin โดยบริการหลัก ได้แก่ การรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง และการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดระบบจองคิวล่วงหน้าทาง https://bitly.ws/Kman หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าคิวจะเต็ม

อนึ่ง โปรดศึกษารายละเอียดการเข้ารับบริการและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม จากประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้านล่างนี้