ประวัติความเป็นมา


ประเทศไทยกับออสเตรเลียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2495 ถึงแม้ก่อนหน้านั้นจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่ถือว่ายังไม่เป็นทางการ เนื่องจากออสเตรเลียเป็นรัฐในเครือจักรภพอังกฤษ การดำเนินความสัมพันธ์ของออสเตรเลียกับประเทศไทยยังอยู่ภายใต้นโยบายของอังกฤษเป็นหลัก ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต รัฐบาลไทยจึงเปิดสถานอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และได้ยกสถานะเป็นสถานเอกอัครราชทูตเมื่อปี พ.ศ. 2508

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียพัฒนาไปตามลำดับ ปัจจุบัน นอกเหนือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศไทยยังมีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และมีสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำออสเตรเลียอยู่ 5 แห่ง ที่ 1) นครเมลเบิร์น 2) นครบริสเบน 3) นครเพิร์ท 4) นครแอดิเลด และ 5) นครโฮบาร์ต และสำนักงานต่าง ๆ ภายใต้ทีมประเทศไทย ขณะที่ ออสเตรเลียมีสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพฯ และล่าสุดได้เปิดสถานกงสุลใหญ่ที่ภูเก็ตเมื่อปี พ.ศ. 2559

ในปี พ.ศ. 2560 จะครบรอบ 65 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจะจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ณ Sydney Opera House ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างกัน{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps