{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


การเยือนนครดาร์วินของผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
Representatives of the Royal Thai Embassy in Canberra visited Darwin

อัครราชทูตทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา พร้อมด้วยกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำรัฐเซาท์ออสเตรเลียและนอร์เทิร์นเทริทอรี และที่ปรึกษามินธิรา ภูภัทรพงศ์ เดินทางเยือนนครดาร์วิน ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2562 เพื่อเยี่ยมคารวะiรองหัวหน้าคณะรัฐบาลและรัฐมนตรีกิจการพหุวัฒนธรรมของรัฐบาลนอร์เทิร์นเทริทอรี และนายกเทศมนตรีเมืองลิชฟิลด์ รัฐนอร์เทิร์นเทริทอรี รวมทั้งการเข้าร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2562 ของสมาคมไทยแห่งรัฐนอร์เทิร์นเทริทอรี

อัครราชทูตทิพย์วรรณฯ ได้ขอบคุณนางนิโคล มานิสัน รองหัวหน้าคณะรัฐบาลและรัฐมนตรีกิจการพหุวัฒนธรรม และนางมารี เบรดฮาวเออ นางนายกเทศมนตรีเมืองลิชฟิลด์ ที่สนับสนุนชุมชนไทยและกิจกรรมของชุมชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพิจารณาจัดสรรที่ดินสำหรับชุมชนไทยในการก่อสร้างอาคารสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนไทยและคนรุ่นหนุ่มสาวในรัฐนอร์เทิร์นเทริทอรีได้เข้ามามีส่วนร่วม เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและภาษาไทย ตลอดจนมีจิตสำนึกของความเป็นคนไทยและรักประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะได้เข้าร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นที่ Water Front นครดาร์วิน เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้มีผู้แทนระดับสูงของรัฐเข้าร่วมมากมาย ได้แก่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ หัวหน้าคณะรัฐบาล รัฐมนตรีกิจการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม สมาชิกรัฐสภา เป็นต้น ทั้งนี้ ชุมชนไทยในนอร์เทิร์นเทริทอรีได้รับการกล่าวชื่อชนจากผู้แทนระดับสูงที่มาร่วมงานว่า เป็นชุมชนไทยที่เข้มแข็งและเป็นที่รู้จักกว้างขวาง นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยในออสเตรเลีย และสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดงานนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่

คณะได้ถือโอกาสนี้พบปะและให้กำลังใจคณะนักกีฬามวยไทยlที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Arafura Games ที่นครดาร์วินอีกด้วย

During 25-28 April 2019, Minister Thippawan Supamitkitja together with Honorary Consul of Thailand to South Australia and Northern Territory Amanda-Jane Giannopoulos and Counsellor Mintira Pupatharapong visited Darwin to pay a courtesy calls on Mrs. Nicole Manison, Deputy Chief Minister and Minister for Multicultural Affairs and Mayor Maree Bredhauer of Litchfield, as well as to attend the Songkran Festival : Thailand Grand Festival 2019.

Minister Thippawan took this opportunity to thank the Deputy Chief Minister and Mayor of Litchfield for their continued support given to the Thai community and also their kind consideration in granting a piece of land for building a community hall for the Thai community.

As for Thailand Grand Festival 2019, the NT Thai Association proudly organized the event to replicate and reminisce Songkran Festival for Thais who live far away from their homeland. It also helped to introduce and share with the younger generation and our good friends in NT the tradition, culture and “Thainess”.  There were many dignitaries attended this event, namely Administrator Vicki O’Halloran, Chief Minister Michael Gunner, Minister for Infrastructure and Environment Eva Lawler, Mr. Anthony Sievers, Member of Parliament.  The festival was a very successful event and the Thai community was named among the dignitaries as a very strong community and one of the most popular communities in NT.

 In addition, Minister Thippawan met with the Thai boxing athletes who participate in the Arafura Games 2019 which hosted bi-ennially by NT Government, with 40 countries taking part. We wish them victory.

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps