{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


เอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธรังษีในนครซิดนีย์
Ambassador and officers from the Royal Thai Embassy paid a visit to 3 Thai monasteries in Sydney

เมื่อ 30-31 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตนันทนา ศิวะเกื้อ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสของวัดพุทธรังษีทั้งสามแห่งในเขตนครซิดนีย์ และได้ถวายสังฆทานให้กับท่านเจ้าอาวาสของวัดทั้งสาม ในโอกาสดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้รับความกรุณาอย่างมากจากท่านเจ้าอาวาสทั้งหมด ที่ให้โอกาสในการสนทนาธรรม และให้โอวาทกับทีมงาน

 

พระเทพสีลาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณสมัย) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษีลูเมียห์ ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติของการเริ่มต้นตั้งวัดเถรวาทในประเทศออสเตรเลีย นับตั้งแต่ท่านทูตประสงค์ บุญเจิม ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียท่านที่สี่ได้ริเริ่มโครงการ และปัจจุบัน วัดพุทธรังษีทั้งสามแห่งได้มีรากฐานที่มั่นคง เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวาง ท่านเจ้าคุณได้กรุณาสั่งสอนให้ทีมงานสถานเอกอัครราชทูตยึดถือในศีลห้า และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ “ฉลาด”

 

ต่อมา พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ (อภิชัย อภิปุญฺโญ) ท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล ได้เล่าประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากเกี่ยวกับการริเริ่มก่อตั้งวัดไทยในสถานที่ที่ไม่มีวัดไทยอยู่เลย ได้แก่ ที่ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่ท่านต้องแก้ไขสารพัดปัญหา และในที่สุดก็ประสบความสำเร็จจนกระทั่งวัดไทยสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาสายเถรวาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านยังได้สอนให้พวกเราทำงานด้วยความ “อดทน” และท่านพระราชธรรมญาณ (เจ้าคุณย้อย) รองเจ้าอาวาส วัดพุทธรังสี สแตนมอร์ วัดไทยแห่งแรกในออสเตรเลีย ได้เล่าถึงวิวัฒนาการของวัดที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชนไทย และชุมชนชาวพุทธในนครซิดนีย์ นอกจากนี้  ทีมงานจากสถานเอกอัครราชทูตได้มีโอกาสรับทราบเกี่ยวกับการสอบผู้ที่ศึกษาธรรมะ ที่จัดขึ้นที่วัดแห่งนี้ โดยมีพระสงฆ์ และทีมงานจากวัดเทพศิรินทร์ เดินทางมาจัดสอบให้กับชุมชนไทยในซิดนีย์

 

ทีมงานจากแคนเบอร์ราเดินทางกลับจากซิดนีย์อย่างอิ่มบุญอิ่มใจ และซาบซึ้งในความกรุณาของพระสงฆ์ทุกรูปที่ให้พรกับพวกเราทุกคน

On March 30-31, Ambassador Nantana Sivakua, together with officers from Royal Thai Embassy Canberra, paid respect to the Abbots of the three historic Thai monasteries in Sydney, Wat Buddharangsee in Stanmore, Annandale, and Wat Pa Leumeah. 

 

Phra Thepsilaporn (Chao Khun Samai) gave a blessing to the whole team and taught us to adhere to Five Precepts of Buddhism, and most important, to work with wisdom.  Phra Abhijaya Abhipunno kindly shared with us the impressive story of how to establish new temples in new places, such as Japan and Republic of Korea.  The Abbot also sprinkled upon all of us the holy water to give blessing. Phra Rajadharmayan (Chao Khun Yoi) Deputy Abbot from Stanmore told the story of how the first Thai temple was established in Australia and how it has grown and developed together with the Buddhist Community in NSW.  The Team from Canberra was fortunate to witness the examination of Dharma studies organized by Wat Thepsirin team from Bangkok.  The Dharma trip finally ended with everyone in the team full of gratitude from merit making.

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps