{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


เอกอัครราชทูตเยือนสาธารณรัฐวานูอาตู เพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง และนำคณะนักธุรกิจร่วมโครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนของไทยในวานูอาตู
Thai Ambassador visited the Republic of Vanuatu to present the Letters of Credence and led a business delegation to explore trade and investment opportunities between Vanuatu and Thailand

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูตฯ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Obed Moses Tallis ประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู ณ ทำเนียบประธานาธิบดี และได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะประกอบไปด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา (สนง. ที่ปรึกษาการเกษตร กรุงแคนเบอร์รา) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายหมู่เกาะแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ และนักธุรกิจจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (เมลเบิร์น) และบริษัท Tangola
ผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยรายใหญ่จากรัฐวิกตอเรีย เยือนวานูอาตู ภายใต้โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 ด้วย

คณะได้พบปะกับผู้แทนจากสภาหอการค้าวานูอาตู และสำนักงานส่งเสริมการลงทุนวานูอาตู เพื่อหารือเกี่ยวกับวัตถุดิบ/สินค้าที่วานูอาตูต้องการส่งออกและนำเข้า และอุตสาหกรรมที่วานูอาตูต้องการดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุน ซึ่งไทยนำเข้าปลาทูน่าจากวานูอาตูเป็นจำนวนมาก แต่รัฐบาลวานูอาตูต้องการให้เกิดการแปรรูปในประเทศและขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาลงทุนสร้างโรงงานแปรรูป

คณะได้เยี่ยมชมฟาร์มโคเนื้อของบริษัท Vanuatu Cattle Co และได้รับทราบว่า โคเนื้อในวานูอาตูมีคุณภาพที่ดีมาก เพราะกินหญ้า (grass fed) เท่านั้น (ในพื้นที่ฟาร์มปลูกหญ้าได้ตลอดทั้งปี ซึ่งใช้พันธุ์หญ้าจากไทย) ปัจจุบันเน้นขายตลาดภายในประเทศ แต่มีโครงการที่จะขยายจำนวนโคเนื้อเพื่อการส่งออก

คณะได้เยี่ยมชมฟาร์มกุ้ง (นำเข้าพันธุ์กุ้งจากไทย) ฟาร์มไก่ (อยู่ระหว่างการฟื้นฟูภายหลังพายุไซโคลนแพมเมื่อเกือบสามปีที่แล้ว) และโรงงานชำแหละปลาขนาดเล็ก รวมทั้งท่าเรือ

คณะได้พบเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุด (Au Bon Marche) ซึ่งสนใจที่จะนำเข้าสินค้าไทยหลายประเภท และได้พบเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในกรุงพอร์ตวิล่า รวมทั้งได้พบคนไทยที่เป็นเจ้าของร้านอาหารไทย 3 แห่ง และคนไทยอีก 25 คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในร้านอาหาร ร้านสปา และเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมและเรือโดยสารระหว่างเกาะ

วานูอาตูมีประชากรประมาณ 280,000 คน แต่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เดินทางเข้าออกตลอดทั้งปี จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมีนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนจนประสบความสำเร็จ และมีโครงการที่จะขยายธุรกิจต่อไป โดยจะร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ และ Tangola ในการคัดเลือก/กระจายสินค้าไทย โดยเฉพาะไปยังโรงแรมชั้นนำหลายแห่งในวานูอาตู

On 21 August 2018, Ambassador Nantana Sivakua, Ambassador of Thailand to Vanuatu, with residence in Australia, presented the Letters of Credence to Father Obed Moses Tallis, President of the Republic of Vanuatu and also had a courtesy call on Minister of Foreign Affairs and the Director-General of the Department of Trade, Tourism, Commerce and Industry. 

During the visit (21-24 August 2018), Ambassador led a delegation consisted of government officials from the Office of Agricultural Affairs in Canberra, Thai Trade Centre in Sydney, the Economic Counsellor from the Embassy, South Pacific desk officer from Ministry of Foreign Affairs of Thailand to visit Port Vila. Moreover, there were also in the Delegation, business people from CP Group (Melbourne) and Tangola, both of which represent large Thai food product importers based in Victoria, to explore trade and investment opportunities between Vanuatu and Thailand.  

The delegation had a meeting with representatives from Vanuatu Investment Promotion Authority and Vanuatu Chamber of Commerce and Industry to discuss about the way to increase trade volume between two countries. The Vanuatu side proposed to upgrade the import of fresh tuna to Thailand into an arrangement for a tuna   processing center in Vanuatu. Such a request is currently being further explored by the Thai private sector with great interest. Delegation visited Vanuatu Cattle. Co - producing high quality grass fed beef (grass is available all year round within the property due to the suitable condition and the grass species imported from Thailand). Although beef is currently domestically consumed, there are plans to increase the herds to enable export, in which CP Group showing a keen interest. The delegation visited prawn farm (using species from Thailand) and then on to chicken farm where the business was left in ruins after cyclone PAM hit the island nearly 3 years ago, but now slowly churning out production. Delegation inspected a small fish processing plant which ceased operation a while back, and now looking for a new ownership. The main port was also inspected. A meeting with the owner of the leading supermarket, Au Bon Marche, was useful as they are interested in importing many more Thai products. Delegation toured Tanna Russet, the only modern shopping mall in Port Vila. They met with 3 Thai restaurant owners and 25 Thai nationals living and working in Port Vila, most working in restaurants, spas as well as owners of a resort and inter-island ferry line.

Vanuatu’s population is around 280,000, a relatively small market, but with a sizable expat community and tourists mainly from Australia, New Zealand and increasing China all year round – prove to be decent for business. Certainly, for the Thai community who are engaged in tourism and hospitality sector, which is very much welcomed by the Government of Vanuatu. The Thai business community is now in the process of expanding their business interests in conjunction with the CP Group and Tangola – aiming to provide quality food products to hotel establishments in Vanuatu.     

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps