{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมบริษัทไทยในรัฐควีนส์แลนด์

เมื่อวันจันทร์ที่ 23เมษายน 2561 นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนาย Andrew Park กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครบริสเบน และนายภาวัสส์ เรืองวิชาธร ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราขทูต เดินทางไปบริษัท TJM (http://www.tjm.com.au/en-oceania) ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำของออสเตรเลียในนครบริสเบน เพื่อพบปะกับผู้บริหารและเยี่ยมชมโรงงานTJM ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับรถประเภท 4WD/OFF ROAD โดยมีกลุ่มบริษัทEastern Polymer Group –EPG (http://www.epg.co.th/) ของคนไทยเป็นเจ้าของ

กลุ่ม EPG เข้ามาประกอบธุรกิจในออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2555เริ่มจากการจัดตั้งสำนักงานของบริษัทในเครือชื่อบริษัท Aeroklas (http://www.aeroklas.com.au/) ผลิต canopy และอุปกรณ์สำหรับรถกระบะ ที่นครเมลเบิร์น และต่อมาได้ซื้อกิจการของบริษัท TJM เมื่อปี 2558 การประกอบธุรกิจในออสเตรเลียของบริษัทนอกจากจะเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จแล้ว EPG สามารถเรียนรู้เทคโนโลยี/ขั้นตอนการผลิตและนวัตกรรมใหม่จากออสเตรเลียและได้นำกลับไปใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท Aeroklasในไทย ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากบริษัท Aeroklasก็สามารถนำมาใช้กับบริษัท TJM ในออสเตรเลียด้วยนับเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบครบวงจรเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 คณะได้พบปะกับผู้บริหารและเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท MSF Sugar (https://www.msfsugar.com.au/) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองแคนส์ประมาณ 85 กม.โดยมีบริษัทมิตรผลของไทยเป็นเจ้าของ โดยซื้อกิจการตั้งแต่ปี 2555ปัจจุบันมีโรงผลิตน้ำตาล 4 แห่งในรัฐควีนส์แลนด์นอกเหนือจากการผลิตน้ำตาลเพื่อการส่งออก บริษัทเน้นการลงทุนในการพัฒนาผลิตผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน้ำตาลเพื่อช่วยชดเชยราคาน้ำตาลที่ไม่คงที่ หนึ่งในนั้นคือการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ Tableland Mill ซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 24 เมกกะวัตต์และจะเปิดใช้ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 โดยรวม บริษัทมิตรผลได้ลงทุนในออสเตรเลียไปแล้วกว่า 600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

ห่างจากโรงงาน Tableland Mill เพียง 10 กม. คือพื้นที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม Mount Emerald ของบริษัท Ratch-Australia (http://ratchaustralia.com/) ซึ่งมีบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีเป็นเจ้าของ มูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โครงการอยู่ระหว่างการปรับสภาพพื้นที่เพื่อติดตั้งกังหันลม 53 ตัว กำหนดจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ บริษัท Racth-Australia มีโรงไฟฟ้าพลังลมและพลังงานแสงอาทิตย์อีกหลายแห่งทั่วออสเตรเลีย

นอกจากการเยี่ยมชมบริษัทไทยที่เข้ามาลงทุนในรัฐควีนส์แลนด์ คณะได้หารือข้อราชการกับผู้บริหารจาก Trade and Investment Queensland (TIQ) เพื่อหาช่องทางในการเพิ่มความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทย-รัฐควีนส์แลนด์ และเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นแก่ผู้แทนชุมชนไทยในนครบริสเบนและพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นชุมชนชาวไทยในเมืองแคนส์ด้วย

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps