{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ที่วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน
Songkran Festival 2018 at Wat Thai Buddharam

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนาย Andrew Park กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครบริสเบน ได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ที่วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ซึ่งเป็นวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ เป็นศูนย์รวมทางพุทธศาสนาของคนไทยในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2538 มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยในนครบริสเบนและเมืองใกล้เคียง ซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่กว่า 10,000 คน ในปีนี้ ทางวัดฯ ได้รับเกียรติจากผู้แทนและข้าราชการระดับสูงของรัฐควีนส์แลนด์มาร่วมในพิธีเปิดได้แก่ the Hon. Leanne Enoch รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและ the Great Barrier Reef รัฐควีนส์แลนด์ the Hon. John Paul Langbroek รัฐมนตรีเงากระทรวงกีฬาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และนาย Ian Stewart, Queensland Police Commissioner และมีคนไทยและคนต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 8,000 คน

ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำพระสงฆ์ การแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย การประกวดนางงาม นอกจากนี้ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไทย ของที่ระลึก อาหารและขนมไทยต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ตลอดจนบริษัทของคนไทย เช่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์การท่องเที่ยว/วีซ่า และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นออกบูธให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับประเภทวีซ่าและสิทธิของคนไทยที่เข้ามาอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวทักทายและทำความรู้จักกับชุมชนไทยที่มาเข้าร่วม และผู้ประกอบการธุรกิจที่มาออกร้านภายในงาน ในโอกาสที่เพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งด้วย

งานประเพณีสงกรานต์หรืองานปีใหม่ของไทยถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในนครบริสเบนและเมืองใกล้เคียง เช่น Logan, Gold Coast, Sunshine Coast ได้พบปะทำความรู้จักกัน สร้างเครือข่ายทางชุมชนและธุรกิจ เผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวไทย และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมออสเตรเลียได้อย่างภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี

ทั้งนี้ วัดไทยพุทธารามอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างพระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้าง โดยสามารถติดต่อกับทางวัดได้โดยตรงที่

Wat Thai Buddharam
1 Paradise Road, Forestdale, QLD 4118
07 3806 8900

http://www.watthaibrisbane.com.au

 

On Sunday 22 April 2018, Mrs. Nantana Sivakua, Ambassador of Thailand to Australia, together with Mr. Andrew Park, Honourary Consul-General of Thailand to Queensland attended the Songkran Festival 2018 at Wat Thai Buddharam in Brisbane (Logan). This particular Thai temple is the largest Thai Buddhist temple in Queensland and serves as the religious and spiritual centre for the strong 10,000 plus Thai community members in Brisbane and nearby towns and cities. It has been on the current site since 1995 and has organised the Songkran Festival since its establishment with the objective to showcasing and conserving this important tradition that is arguably the most important event for the Thai people. This year, the temple was blessed to have a number of local politicians and high-level civil servants attending the ceremony such as the Hon. Leanne Enoch, Minister for Environment and the Great Barrier Reef, the Hon. John Paul Langbroek MP, Shadow Minister for Sport and Racing and Multicultural Affairs and Mr. Ian Stewart, Queensland Police Commissioner, just to name a few. There were approximately 8,000 people attending this year’s Festival.

There were various activities at the Festival, all of which signified the traditional Thai way of life. These included the merit making ceremony, water pouring and various Thai cultural performances. In addition, there were plenty of booths selling Thai handicrafts and memorabilia, Thai foods and also Thai-owned companies with a business focus on the property market and travel agencies/visa advice. This year, the local immigration authority kindly opened a booth giving advice to the festival-goers valuable information about different types and visas and the related conditions, which is a very useful initiative. On this occasion, the Ambassador also gave a short remarks and met with the Thai community and business owners at the Festival.

Songkran or Thai New Year is also a festival of unity. It allows Thai community in Brisbane and the surrounding towns and cities to come together in the spirit of joy, harmony and unity. It provides a meeting place for the members of the community to create a network of spirited friendship, enhance business contacts, to celebrate the cultural significance of the event which is an important aspect of the Thai way of life and to foster a sense of pride within the Thai community in Australia and to enhance closer ties between Thailand and Australia.

Wat Thai Buddharam is commencing a grand project of building the Uposatha Hall (Vipassana Meditation Retreat Centre) and would welcome any donations to assist with the project. Donations can be made directly to the temple.

Wat Thai Buddharam
1 Paradise Road, Forestdale, QLD 4118
07 3806 8900

http://www.watthaibrisbane.com.au

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps