{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ในเวลา 20.00 น. นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว รวมทั้งชุมชนชาวไทย ได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาไทย ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน ก่อนเริ่มพิธี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนชุมชนชาวไทยชมชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “สายธารพระราชไมตรี” ตอน สายสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย การเสด็จเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2505 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ต่อมา เวลา 20.45 น. พระสงฆ์ 4 รูปจากวัดธัมมธโร ได้สวดมาติกาและสดับปกรณ์ อุปทูต ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ ประธานสมาคมไทย-ออสเตรเลีย (แคนเบอร์รา) และผู้แทนชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์รา ถวายผ้าบังสุกุล และกรวดน้ำ รับพร

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา เวลา 21.10 น. การฉายวิดีทัศน์กิจกรรมถวายความอาลัยโดยชุมชนชาวไทยในรัฐต่าง ๆ ของออสเตรเลีย และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับวัดธัมมธโรจัดขึ้นในช่วง 1 ปีภายหลังการเสด็จสวรรคต จากนั้นเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณแพร่ภาพการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจากประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 21.30 น. (พร้อมกับพระราชพิธีฯ ที่ประเทศไทย  ในเวลา 17.30 น.) และเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาศ และถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ลำดับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ประกอบด้วย (1) พิธีจุดไฟหลวง โดยเมื่อเวลา 20.40 น. นักเรียนทหารไทยจากโรงเรียนรวมเหล่าออสเตรเลีย (ADFA) เป็นผู้เชิญหีบเพลิงพระราชทานมาวางต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อถึงกำหนดเวลาพระราชทานเพลิง ในเวลา 22.30 น. (ตรงกับเวลา 18.30 น. ที่ประเทศไทย) อุปทูต ประธานในพิธี ได้เปิดฝาหีบเพลิงพระราชทาน หยิบเทียนชนวนในหีบเพลิงพระราชทานมอบให้นักเรียนทหารไทยถือไว้ จากนั้นจุดไฟต่อเทียนชนวนดังกล่าว ทำความเคารพ 1 ครั้ง ก่อนหยิบดอกไม้จันทน์ในหีบเพลิงพระราชทานจุดไฟหลวงจากเทียนชนวนและวางไว้ในพานที่กำหนด จากนั้นทำความเคารพ อีก 1 ครั้ง (นับเป็นการจุดไฟหลวงนำ) (2) พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ประธานในพิธีถวายช่อดอกไม้จันทน์ช่อพิเศษต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นคนแรก หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการและครอบครัว รวมทั้งชุมชนชาวไทยทยอยเข้าถวายดอกไม้จันทน์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามลำดับ โดยประชาชนที่มาถวายดอกไม้จันทน์จะได้รับแผ่นพับที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตลอดเวลาที่ประชาชนชาวไทยเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์ มีคณะดนตรีไทยบรรเลงเพลงปี่พาทย์นางหงส์ และภายหลังพิธีถวายดอกไม้จันทน์เสร็จสิ้นประชาชนร่วมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และจิตอาสาได้ร่วมกันจัดทำมา ทั้งนี้ การถวายดอกไม้จันทน์ได้เสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 24.00 น. และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้จัดส่งดอกไม้จันทน์ทั้งหมดไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการจัดส่งให้กองงานในพระองค์ต่อไป

นอกจากพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่กรุงแคนเบอร์ราแล้ว สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ร่วมกับชุมชนไทยในรัฐต่าง ๆ ในออสเตรเลีย ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์อย่างพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

 • นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย จัดขึ้นที่ Birrarung Marr อยู่ด้านล่างของ Federation Square มีประชาชนมาร่วมประมาณ 8,000 คน
 • นครเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย จัดขึ้นที่ Edinburgh Oval มหาวิทยาลัย Curtin มีประชาชนมาร่วมประมาณ 2,500 คน
 • นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ จัดขึ้นที่วัดไทยพุทธาราม มีประชาชนมาร่วมประมาณ 2,000 คน
 • นครแอดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย จัดขึ้นที่ Migration Museum South Australia มีประชาชนมาร่วมประมาณ 800 คน
 • นครโฮบาร์ต รัฐแทสเมเนีย จัดขึ้นที่วัดสังฆรังษี มีประชาชนมาร่วมประมาณ 250 คน
 • นครดาร์วิน นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี จัดขึ้นที่ Palmerston Recreation Centre มีประชาชนมาร่วมประมาณ 300 คน

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในออสเตรเลีย (ยกเว้นรัฐนิวเซาท์เวลส์) ทั้งสิ้นประมาณ 13,850 คน  

อนึ่ง ในเวลา 10.15 น. ของวันเดียวกัน อุปทูต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว รวมทั้งชุมชนชาวไทย ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์ราด้วย

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps