{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ครั้งที่ 15
Thai Food and Cultural Festival 2017

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย (Thai Food & Cultural Festival) ครั้งที่ 15 ภายในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญของกรุงแคนเบอร์รา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ ทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวไทย ผลิต ภัณฑ์สินค้าไทย และอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในออสเตรเลียมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความนิยมไทยในออสเตรเลียให้คงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กำหนดธีมงานในปีนี้ คือ “Rich and Bountiful Land” เพื่อสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารไทย รวมถึงข้าวไทย

งานเทศกาลไทยในปีนี้ ได้รับเกียรติจากนาย Andrew Barr, ACT Chief Minister ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานกับนายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูตฯ โดยมีคณะทูตานุทูต นักธุรกิจ Friends of Thailand และสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 5,600 คน ตลอดทั้งวัน

ภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) “The Golden Land” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย โดยเฉพาะดินและน้ำ ซึ่งเป็นต้นทุนความสำเร็จของภาคการเกษตรไทย (2) “ข้าวไทย” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกข้าวและประโยชน์ของข้าวชนิดต่าง ๆ โดยมีผู้แทนจากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากข้าว พร้อมทั้งหุงข้าวชนิดต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิม และ (3) “Thai Wisdom of Food Preservation & Innovation” เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยผนวกกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารรายใหญ่และเป็นที่ยอมรับ   ในระดับสากล โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ได้มาร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์ ได้เชิญนายสมเกียรติ หาญสถิตย์ ศิลปินชาวไทยที่พำนักอยู่ที่นครซิดนีย์ มาร่วมแสดงนิทรรศการภาพวาดสีน้ำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ของไทย พร้อมทั้งเชิญ น.ส. Esma Volode, Miss World Australia 2017 ในฐานะ Brand Ambassador ของ ททท. มาร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทย นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และการสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทย ตลอดจนการสาธิตการประกอบอาหารคาวและหวานจากเชฟที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารไทยจากร้านชาติไทย นครซิดนีย์ ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้ชมเป็นอย่างมากด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากร้านอาหารและขนมไทยในกรุงแคนเบอร์ราและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมออกร้านจำนวน 15 ร้าน ร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไทย 3 ร้าน และร้านนวดแผนไทย 2 ร้าน อีกทั้งวัดธัมมธโร  กรุงแคนเบอร์รา ได้มาร่วมเปิดซุ้มขายอาหารไทย เพื่อนำเงินรายได้สมทบปัจจัยในการก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากนี้ ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จากนครเมลเบิร์นได้มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าและแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขามีอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวจนมีคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้น ซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน

ในการจัดงานครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสำนักงานต่าง ๆ ภายใต้ทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย ได้แก่ ททท. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศไทย ณ นครซิดนีย์ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ เทรด จำกัด บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตลอดจนผู้ประกอบการในออสเตรเลีย เช่น บริษัท BKK Australia Pty Ltd. โรงแรม Oaks Hotels and Resorts  (ในเครือบริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด) และโรงแรม Hyatt Canberra (ในเครือบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด) มาร่วมออกบูธ และ/หรือสนับสนุนของรางวัล ทำให้การจัดงานในปีนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

On Sunday 17 September 2017, the Royal Thai Embassy in Canberra in collaboration with offices under Team Thailand in Australia organized the 15th Thai Food and Cultural Festival at the Royal Thai Embassy. The Festival is held annually and has been one of the most anticipated cultural events in Canberra.  There are approximately 5,600 people attended this year event.

The theme of this year festival is “Rich and Bountiful Land” to celebrate its deep agricultural tradition and abundance of natural resources of Thailand. There are 3 main exhibitions, namely (1) “The Golden Land” and (2) “Thai Rice” showcased the agricultural sector of Thailand, especially its rice production, which played an important role in the growth of the economy throughout Thai history as well as a way of life for many Thai people.  Rice Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand, displayed the varieties of rice in Thailand and cooked some samples for people to taste, and (3) “Thai Wisdom of Food Preservation & Innovation,” which demonstrated the rich agricultural roots of Thailand combined with investment in food safety helped propel the country to become one of the largest food producers and exporters in the world.  Thai Trade Centre provided a verities of Thai products for people to enjoy.  To promote Thai tourism, there was a presence of Miss Esma Volode, Miss World Australia 2017, as Brand Ambassador of Tourism Authority of Thailand, to share her experience during her recent visit to Thailand.

In addition, there were Thai foods and desserts, Thai handicrafts, cultural performances, vegetables and fruits carving, and Muay-Thai demonstration to highlight the outstanding artistic, diversity, and creativity of Thai culture.  There was also a cooking demonstration by talented chefs from Chat Thai Restaurant from Sydney, which attracted huge interest of the audience.

The Festival aims to foster the unity and the appreciation of the multicultural society in Australia through appreciation of each other respective culture.

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps