{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ณ นครโฮบาร์ต ครั้งที่ 5
The 5th Thai Kitchen to the World in Hobart

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงาน Thai Street Food ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ครั้งที่ 5 ณ นครโฮบาร์ต ที่ TasTAFE – Drysdale Campus ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ และนาง Jenny Gale ปลัดกระทรวงการศึกษาธิการ รัฐบาลแทสเมเนีย ได้เป็นประธานร่วมในการกล่าวเปิดงาน โดยมีนักธุรกิจและสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน และนักเรียนเหล่านี้จะได้มีโอกาสปรุงอาหารให้กับแขกที่มาเข้าร่วมงาน Thai Street Food ชิมและลงคะแนนโหวตรสชาติอาหาร โรงเรียนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับซิดนีย์-กรุงเทพฯ จำนวน 2 ที่นั่ง จากบริษัทการบินไทยฯ เพื่อไปรับการอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทยเพิ่มเติมที่ประเทศไทย

ในปีนี้ ดร. พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดี และ ดร. กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ได้เดินทางมาเข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนการสอนประกอบอาหารไทยดังกล่าว และลงนามในบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตกับกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลแทสเมเนีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรระหว่างกันต่อไป

โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับนายอภิรัตน์ อจลบุญ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครโฮบาร์ต กระทรวงการศึกษาธิการ รัฐบาลแทสเมเนีย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 กันยายน 2560 โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสความนิยมและความเชื่อมั่นในคุณภาพของอาหารไทยและผลิตภัณฑ์สินค้าไทย พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนต่อประชาชน โดยการเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาจัดการเรียนการสอนการประกอบอาหารไทย (Thai Cooking Class) ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 200 คน จากโรงเรียนในรัฐแทสเมเนียตอนใต้ 10 แห่ง

การดำเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ณ นครโฮบาร์ต ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานต่าง ๆ ภายใต้ทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย ได้แก่ ททท. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศไทย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัท Tangola และ TasTAFE

On 19 September 2017, Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand to Australia, attended the “Thai Street Food” competition and reception at TasTAFE – Drysdale Campus.   In this connection, Ambassador and Mrs. Jenny Gale, Secretary of the Tasmanian Department of Education, kindly gave opening remarks.  This event is the highlight of this year’s Thai Kitchen to the World programme.  Out of hundreds of students who participated in this programme, only twenty students from Rosny College, Claremont College, Hobart College, and Huonville High School were selected to participate in the cooking competition.  The attendants of approximately 200 will taste their cooking and vote on the most favourite dishes.  The school with the most popular vote will win 2 round-trip tickets (Sydney-Bangkok-Sydney) from Thai Airways International to continue their Thai Cooking Class in Thailand.     

This year’s Thai Kitchen to the World, which was held during 11-19 September 2017, was a collaborative effort of Royal Thai Embassy in Canberra, Mr. Abhirat Achalabun, Honorary Consul-General of Thailand in Hobart, Tasmanian Department of Education and Suan Dusit International Culinary School in Bangkok. Besides promoting the culinary delights of Thai cuisine, the Thai Kitchen to the World aimed to strengthen cultural cooperation between Thailand and Australia through education and training.  At the sideline of the programme, Suan Dusit Rajabhat University signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Tasmanian Department of Education, which will lead to more culinary exchanges between the two institutions.

The Thai Kitchen to the World in Hobart received the continued support from offices under Team Thailand in Australia, in particular, Thai Trade Centre, Tourism Authority of Thailand, and Thai Airways International as well as Tangola Pty. Ltd. and TasTAFE.

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps