{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


งาน ATA-Thai Students BBQ Dinner ประจำปี 2560
ATA – Thai Students BBQ Dinner 2017

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดงาน ATA-Thai Students BBQ Dinner ประจำปี 2560 ที่ศาลาไทย ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานภายใต้ทีมประเทศไทย สมาชิกสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (กรุงแคนเบอร์รา) [Australia-Thailand Association (Canberra)] หรือ ATA และนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา (UC) และโรงเรียนรวมเหล่าทหารออสเตรเลีย (ADFA) ได้พบปะสังสรรค์และทำความรู้จักคุ้นเคยกัน ซึ่งจะนำไปสู่การทำโครงการและกิจกรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต อีกทั้ง เป็นการต้อนรับนักศึกษาที่เพิ่งเดินทางมาใหม่ เพื่อแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการใช้ชีวิตในกรุงแคนเบอร์รา

ในโอกาสนี้ นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาไทย และแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดรายการวิทยุภาษาไทย (Thai CAN Radio) ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 -15.00 น. การเขียนบทความภาษาไทยลงในหนังสือพิมพ์ Thai Town News เพื่อแบ่งบันข้อมูลและประสบการณ์ที่อาจเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในรัฐอื่น ๆ รวมถึงการออกบูธขายอาหารไทยและการเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยที่กรุงแคนเบอร์รา

นาย Andrew Treble ประธาน ATA ได้แนะนำบทบาทของสมาคม ATA ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยกับออสเตรเลีย และกิจกรรมของสมาคมฯ ที่นักศึกษาไทยสามารถมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม (ice breaking) เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วม และมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์โดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในออสเตรเลีย โดยมีนายกิติภูมิ ธรรมสิรภพ ประธานสมาคมนักศึกษาไทยที่ ANU และนายวัชระ นาคส้มป่อย ประธานสมาคมนักศึกษาไทยที่ UC และนางนาฏสุดา พิตต์แมน รองประธานสมาคม ATA เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบกรณ์และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในกรุงแคนเบอร์ราอย่างมีความสุข งานในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน

On 10 March 2017, the Royal Thai Embassy organized Australia-Thai Association (Canberra) – Thai Students BBQ Dinner 2017 at the Sala Thai.  This is the 3rd consecutive year of hosting this wonderful event.  Its objective is to provide the Embassy officials, ATA members and Thai students from ANU, UC, and ADFA with opportunity to mingle and get to know each other better as well as welcome those freshy students who have just arrived Canberra.  The Embassy hopes that the friendship developed from this event will lead to more joint activities and cooperation among Thai students, ATA members, and the Embassy in the future.

Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand to Australia, gave the welcoming remarks and introduced some of the Embassy’s activities that the students could participate in such as hosting/broadcasting a Thai CAN Radio on 91.1FM, writing an article for Thai Town News once a month, and taking part in the Thai Food and Cultural Festival which has been held annually at the Embassy and has been one of the most anticipated cultural events in Canberra. 

Mr. Andrew Treble, President of ATA, also gave the remarks and introduced some of ATA’s activities that the students could join.  There was an Icebreaker game to encourage the exchange of communication and interaction between attendants so they become acquainted with each other.  In addition, the Office of Educational Affairs organized a session on “the Useful Tips on Living and Studying in Canberra” by inviting the representatives from Thai students and ATA to share information and experience with other students especially those who have just arrived Canberra.  There were approximately 120 people attended this event.

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps