{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


งาน National Multicultural Festival ครั้งที่ 21 ที่กรุงแคนเบอร์รา
21st National Multicultural Festival in Canberra

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “ASEAN Village” ภายในงาน National Multicultural Festival ครั้งที่ 21 ที่กรุงแคนเบอร์รา โดยนาย Zakaria Ahmad เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำออสเตรเลีย และประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงแคนเบอร์รา (ASEAN Committee in Canberra) และนาง Rachel Stephen-Smith รัฐมนตรีด้านพหุวัฒนธรรมของรัฐบาลออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีร่วมกล่าวเปิดงาน การจัด “ASEAN Village” ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงแคนเบอร์ราได้ร่วมกันออกร้านขายสินค้าและอาหาร รวมทั้งมีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีของแต่ละประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวออสเตรเลียได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้น

สำหรับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครซิดนีย์ ได้ออกบูธในบริเวณ “ASEAN Village” ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และกระแสความนิยมไทยในออสเตรเลีย เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ชาวออสเตรเลียเดินทางไปท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การระบายสีผ้าบาติกและหน้ากากผีตาโขน การถ่ายรูปภาพกับชุดโขนเป็นที่ระลึก การแจกของชำร่วยและเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย การสาธิตการทำไอติมหลอดและแจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองชิม นอกจากนี้ ททท. ได้นำคณะนาฏศิลป์ทั้งจากไทยและในออสเตรเลียมาร่วมแสดงในชุดต่าง ๆ ในช่วงพิธีเปิด “ASEAN Village” และเวทีต่าง ๆ ภายในงาน ได้แก่ การรำสักการะเทวาบูชาปาระมี ระบำดอกบัว การแสดงชุดสายน้ำแห่งชีวิตและ The Land of Smile รวมถึงการเข้าร่วมในขบวนพาเหรด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ มีผู้มาแวะชมบูธประเทศไทยและสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวไทยมากกว่า 5,000 คน ตลอดทั้งสามวัน

National Multicultural Festival ถือเป็นงานทางวัฒนธรรมที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของกรุงแคนเบอร์รา เมื่อปี 2559 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 250,000 คน และมีประเทศต่าง ๆ ร่วมออกบูธกว่า 80 ประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ททท. ได้ออกบูธภายในงานเป็นประจำทุกปี และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตลอดมา

On 18 February 2017, Mrs. Thippawan Supamitkitja, Chargé d’Affaires a.i. of the Royal Thai Embassy, attended the opening ceremony of “ASEAN Village” at the 21st National Multicultural Festival in Canberra. Mr. Zakaria Ahmad, High Commissioner of Brunei Darussalam, as the Chair of the ASEAN Committee in Canberra, and Ms. Rachel Stephen-Smith, ACT Minister of Multicultural Affairs, kindly gave remarks during the opening ceremony. The “ASEAN Village” was intended to celebrate the 50th Anniversary of ASEAN and demonstrated the unity and solidarity of ASEAN Community.  ASEAN Member States have set-up booths as well as showcased the cultural performances of each countries to raise awareness of ASEAN as well as the cordial relations between ASEAN-Australia among the Australian public.

The Royal Thai Embassy together with Tourism Authority of Thailand in Sydney have set-up Thailand booth within the “ASEAN Village” during 17-19 February 2017 to promote Thailand and Thai Tourism. There were varieties of activities at the booth namely painting of Batik and Phi Ta Khon Masks, taking photo with Khon performers, providing souvenirs and brochures on Thai Tourism, demonstration on the making of Thai-style ice block for free tasting. In addition, Tourism Authority of Thailand also brought a cultural troupe to perform at the opening ceremony of “ASEAN Village” and at different stages around the venue including Divine Dance, Lotus Dance, the River of Life, and the Land of Smile show, as well as participate in the parade. There were approximately 5,000 people visited Thailand booth during a three-day period.

 

The National Multicultural Festival is one of the most important and biggest event of Canberra. Since 1996 it has brought together different communities in Canberra in a celebration of Australia’s diversity. In 2016, there were approximately 250,000 people attended the three-day event. Every year, there are about 80 countries including Thailand participate in this Festival.

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps