{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


โครงการส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตจากออสเตรเลียไปไทย ประจำปี 2559
Thai Ambassador to Australia led Australian Agribusiness delegation to visit Thailand

เมื่อวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเเคนเบอร์รา ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ นำโดยนายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเเคนเบอร์รา นายวิรัตน์  ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ เเละ ดร.วนิดา  กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ นำคณะนักธุรกิจ/นักลงทุนสาขาธุรกิจการเกษตรออสเตรเลีย (โคเนื้อ ผักเเละผลไม้ เเปรรูปอาหาร) จากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเเละรัฐควีนส์เเลนด์ เยือนไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตจากออสเตรเลียไปไทย ประจำปี 2559 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อศึกษาเเละประเมินศักยภาพ สิทธิพิเศษ ตลอดจนผลประโยชน์ทางธุรกิจที่นักธุรกิจออสเตรเลียจะได้รับจากการลงทุนในไทยเเละเปิดตลาดใหม่ที่ไทย

เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะฯ ศึกษาดูงานที่นิคมอุสาหกรรมเหมราช ท่าเรือเเหลมฉบัง ฟาร์มโคเนื้อสุรสิงห์
(จ.ระยอง) ตลาดไท ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อุทยานวิทยาศาสตร์ (เยี่ยมชมงานด้านการวิจัยเเละนวัตกรรมอาหาร - food innopolis) นอกจากนี้ คณะได้เข้าร่วมงาน THAIFEX ซึ่งเป็นงานเเสดงสินค้าอาหารระดับภูมิภาค เเละได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนาย Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ผู้เเทนจาก Austrade เเละสำนักงานการเกษตรออสเตรเลียประจำสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ เกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

การนำคณะนักธุรกิจออสเตรเลียเดินทางไปไทยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ การนำเสนอศักยภาพของไทย ตลอดจนข้อได้เปรียบเเละจุดเเข็งของไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตวัตถุดิบการเกษตร เป็นศูนย์กลางการผลิตเเละเเปรรูปอาหารที่มีคุณภาพเเละได้มาตรฐานสากล เป็นเเหล่งพัฒนาเเละวิจัยด้านอาหารเเละนวัตกรรมด้านอาหาร เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาค เป็นตลาดใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกเเละระบบสาธารณูประโภค ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่เป็นองค์รวมเเละมีมาตรฐานระดับสากล การเยือนไทยในครั้งนี้ สร้างความประทับใจเเละจุดประกายความสนใจให้กับคณะนักธุรกิจออสเตรเลียเป็นอย่างมาก โดยมีนักธุรกิจบางส่วนได้เริ่มเเผนงานการขยายตลาด/ย้ายฐานการผลิตไปไทยเเล้ว เเละบางส่วนมีเเผนงานจะนำคณะนักธุรกิจไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมที่ไทยภายในปี 2559

During 22-27 May 2016, the Royal Thai Embassy, Canberra, and Office of the Board of Investment, Sydney, led by H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand to Australia, Mr.Wirat  Tatsaringkansakul, Director of Thailand Board of Investment in Sydney and Dr. Vanida  Khumnirdpetch, Minister Counsellor, Office of Agricultural Affairs, accompanied Australian Agribusiness delegation predominantly from Western Australia and Queensland to Thailand. The trip was organized under the Embassy's project aimed at presenting to the Australian businessmen and investors the benefits and opportunities in doing business in Thailand.

The Delegation visited one of the region's largest and most renowned Hemaraj Industrial Estate and the Laem Chabang Port which is Thailand's biggest port. They also visited a local cattle ranch and feedlot, and Talad Thai, the country's largest wholesale fruit and vegetable market. A trip was made to the Board of Investment's One Start One Stop Investment Center (OSOS) in the heart of Bangkok to witness first hand the ease and the efficiency of the service provided for the investors. The delegation visited Thailand's Science Park to see the research and development into food nutritions and food innovation, and also visited THAIFEX, one of the biggest food trade fair in South East Asia. On the last day, the delegation paid a courtesy call on H.E. Mr. Paul Robilliard, Ambassador of Australia to Thailand and his staff from Austrade and the Department of Agriculture at the Australian Embassy in Bangkok for a wrap up session and extensive discussion regarding investing in Thailand and future cooperation.

Overall, the delegation could experience for themselves first hand the potential and opportunities that Thailand has to offer as an investment destination. They could also witness the whole supply chain from raw agricultural production into food, R&D, marketing and logistics. Venturing into the Thai market/ production base also means venturing into the ASEAN market/production base, capturing an abundance in opportunities for Australian businesses.

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps