{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่นครเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และเมืองทูวูมบา (Toowoomba) รัฐควีนส์แลนด์
Ambassador, attended a seminar focusing on the benefits of investing in Thailand for agribusiness, agro-industry and livestock, organized by the Thailand Board of Investment, Sydney Office, in Perth

เมื่อวันที่ 22 และ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่นครเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และเมืองทูวูมบา (Toowoomba) รัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจและนักลงทุนออสเตรเลียไปลงทุนในไทยและสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในไทย และงานสัมมนาที่นครเพิร์ทมีกลุ่มเป้าหมายคือนักธุรกิจสาขาโคเนื้อและปศุสัตว์ ภายใต้หัวข้อ Western Australia – Thailand emerging beef supply chains for Asia สำหรับงานสัมมนาที่เมืองทูวูมบามีกลุ่มเป้าหมายคือนักธุรกิจสาขาสินค้าการเกษตรภายใต้หัวข้อ Australia – Thailand emerging agribusiness supply chains for Asia มีผู้เข้าร่วมงานแห่งละประมาณ 30 คน โดยเป็นการบรรยายเพื่อให้นักธุรกิจออสเตรเลียรับทราบถึงสิทธิและผลประโยชน์จากการย้ายฐานผลิตไปไทย และใช้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการกระจายสินค้าไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงจีนและอินเดีย ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปลงทุนในไทยเข้าร่วมโครงการนำคณะนักธุรกิจชาวออสเตรเลีย สาขาธุรกิจการเกษตรและปศุสัตว์เยือนไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับศักยภาพการลงทุนในประเทศไทย

ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับ Professor Alice Woodhead ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of Southern Queensland (USQ) และเป็นสมาชิกในสภาบริหาร Australia-ASEAN Council ได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ไทยและอาเซียนจะสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกับ USQ และเครือข่ายพันธมิตรของ USQ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยทางการเกษตร นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปนครบริสเบนเพื่อพบกับสมาชิกชมรมนักศึกษาไทยในรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัย Queensland, Griffith และ Queensland University of Technology และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท Carter & Spencer Group ซึ่งเป็นผู้นำเข้าส่งออกผักและผลไม้รายใหญ่แห่งหนึ่งในรัฐควีนส์แลนด์ และเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งใกล้เมือง Gold Coast ซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเพาะเลี้ยงกุ้ง

 

On 22 and 25 February 2016 H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador, attended a seminar focusing on the benefits of investing in Thailand for agribusiness, agro-industry and livestock, organized by the Thailand Board of Investment, Sydney Office, in Perth under the theme ‘Western Australia – Thailand emerging beef supply chains for Asia’ and in Toowoomba under the theme ‘Australia – Thailand emerging agribusiness supply chains for Asia’, respectively. The seminar focused on the benefits of relocating or expanding business to Thailand to reap the benefits of lower operational costs whilst retaining the high quality production output, as well as the locational advantages. Thailand is the hub of the ASEAN Region making it logistically effective to distribute goods within the region, including China and India. Each seminar was attended by around 30 participants. Ambassador also announced to the participants, inviting interested investors to join a business trip to Thailand organized by the Embassy and BOI office in May 2016 to further explore the existing opportunities and benefits of investing in Thailand.  

During the trip, the Ambassador also met with Professor Alice Woodhead of the University of Southern Queensland and a board member of the Australian-ASEAN Council. Various initiatives were discussed including the possibility of building a network of universities from Thailand or ASEAN Region and USQ in areas of research relating to agriculture. Ambassador also met with members of the Thai student society of Queensland in Brisbane, coming from University of Queensland, Griffith University and Queensland University of Technology. A study visit was also conducted at the Brisbane fresh produce market with Carter & Spencer Group, as well as a short visit to a prawn farm near Gold Coast, where technical staff from Thailand are employed.  

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps